Home » Tag Archives: gambar perarakan jubli emas sulatan brunei

Tag Archives: gambar perarakan jubli emas sulatan brunei

Gambar Putera Abdul Mateen Yang Teramat Kacak Sekitar Perarakan Khas Sempena Sambutan Jubli Emas Sultan Brunei

Gambar Putera Abdul Mateen Yang Teramat Kacak Sekitar Perarakan Khas Sempena Sambutan Jubli Emas Sultan Brunei

  Gambar Putera Abdul Mateen Yang Teramat Kacak Sekitar Perarakan Khas Sempena Sambutan Jubli Emas Sultan Brunei Viral gambar-gambar Putera Brunei, iaitu Pengiran Muda Abdul Mateen Bolkiah yang teramat kacak di sekitar perarakan khas bersempena sambutan Jubli Emas meraikan tahun ke-50 Sultan Brunei di atas takhta.  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mui’zzaddin Waddaulah Ibni  Al-Marhum …

Read More »